český Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português Slovenščina slovenský
IBIOTEC VEGELUB® AL prvo mazivo s certifikatom H1, 3H in brez ogljikovodikov, nasičenih z mineralnim oljem, brez aromatskih ogljikovodikov iz mineralnih olj.

 

Technická multifunkčná kvapalina
pre potravinársku bezpečnosť

Vhodná pre formy, protipriľnavá a mazacia
H1 3H, bez MOSH, bez POSH, bez MOAH

 

 

Protokol z analýzy dostupný na požiadanie

21/080024 LC GC-FID DIN/EN 16995

 

 

 

 

Jacques P. Tardif

Technické riadenie

UPOZORNENIE

 

Spoločnosť iBiotec zaniesla do zoznamu všetky produkty schválené ako NSF H1-3H dostupné na trhu. Pri kontrole ich kariet bezpečnostných údajov sa ukázalo, že väčšina týchto referencií obsahuje biely minerálny olej, izoparafinické rozpúšťadlo alebo dokonca oba, teda hydrouhľovodíky potvrdené ako karcinogénne. A to úplne v protirečení s európskym odporúčaním zaručiť v rámci potravinovej bezpečnosti formulácie bez MOSH, bez POSH a bez MOAH.

SITUÁCIA v roku 2022
Európska komisia potvrdzuje, že je zakázané uvádzať na trh produkty kontaminované MOSH a MOAH nad rámec prísnych limitov. Výrobky kontaminované nebezpečnými, potenciálne karcinogénnymi alebo genotoxickými derivátmi uhľovodíkov by sa mali stiahnuť z trhu.
Vo Francúzsku sa vypracuje návrh príkazu podľa čl. 123.19.1 kódexu životného prostredia. čl. 112 zákona je uvedené, že minerálne oleje sú od 1. januára 2022 zakázané na obaloch určených pre verejnosť.

 

Vyvinuli sme VÉGÉLUB® AL, aby sme reagovali na túto dvojnásobnú požiadavku, prvé mazivo, ktoré je zároveň vhodné pre formy a protipriľnavé určené na priamy styk s potravinami, úplne ekologické a obnoviteľné, zaručene bez hydrouhľovodíkov a samozrejme certifikované ako 3H a H1 podľa NSF.

 

 

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI TEPLOTÁM

Plynule používaná teplota

Vrcholová používaná teplota

Žiaruvzdorné mazivo, bez bodu

odkvapnutia, netečie

 

        

 

-20°C + 150°C

-20°C + 160°C

 

  

  

ODOLNOSŤ PROTI ZAŤAŽENIU

Extrémny tlak

Záťažový test 4 ball N

ASTM D 2266     Priemer odtlačku 

ASTM D 2596     Index zvarového zaťaženia

 

TIMKEN test

      ASTM D 2509                       

 

  

 

 

  

0,80 mm

1600 daN

 

20Ibs

 

ODOLNOSŤ PROTI RÝCHLOSTIAM

Otáčkový faktor 

n.dm   

Vhodné pre nízke axiálne alebo

lineárne rýchlosti

 

 

 

100 000 mm.min-1

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI PROSTREDIAM

EMCOR TEST       NF T 60 135

Vynikajúca odolnosť proti vode,

kyselinám a rozriedeným zásadám

 

 

Hodnotenie 1

 

Obsah VOC 0%

Zaručene bez rozpúšťadla

BILANCIA UHLÍKA

1,22 kg ekvivalent uhlíka 

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana,
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku
technickú radu
technické charakteristiky
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov,
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE