český Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português Slovenščina slovenský
Mikrosmarowanie to metoda precyzyjna i niezawodna, która pozwala ograniczyć do minimum ilość zużywanych materiałów.
Last update: 2024/02/15 14:51

Wielofunkcyjny płyn techniczny
zapewniający bezpieczeństwo żywności

Ułatwiający wyjmowanie z form,

antyadhezyjny, smarujący
H1 3H bez MOSH, bez POSH, bez MOAH

 

 

Protokół z analizy dostępny na wniosek

21/080024 LC GC-FID DIN/EN 16995

 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

CHARAKTERYSTYKA

 NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Postać

 Wzrokowo

Przejrzysty

-

Kolor*

 Wzrokowo

Żółty

-

Zapach

 Węchowo

Lekki

-

Masa objętościowa w 25°C

 NF EN ISO 12185

913

kg/m3

Współczynnik załamania światła

ISO 5661

1,4720

-

Temperatura krzepnięcia

 ISO 3016

-18

°C

Rozpuszczalność w wodzie

 -

0

%

Lepkość kinematyczna w 40°C

 NF EN 3104

36

cSt

Liczba kwasowa

 EN 14104

<0,1

mg(KOH)/g

Zawartość wody

 NF ISO 6296

<10

ppm

CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

CHARAKTERYSTYKA

 NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty)

 NF EN 22719

brak

°C

Dolny limit wybuchowości

 -

brak

% (objętościowo)

Górny limit wybuchowości

 -

brak

% (objętościowo)

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

CHARAKTERYSTYKA

 NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Liczba anizydynowa 

 NF ISO 6885

<6

-

Liczba nadtlenowa

 NF ISO 3960

<10

meq(O2)/kg

TOTOX (liczba anizydynowa +2x liczba nadtlenowa)

 -

<26

-

Zawartość substancji CMR, substancji drażniących i żrących

 Rozporządzenie CLP

Całkowity brak

%

Zawartość metanolu resztkowego pochodzącego z transestryfikacji

 GC-MS

0

%

Emisje związków niebezpiecznych, CMR, drażniących, żrących w 160°C.

 GC-MS

0

%

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWA

 

CHARAKTERYSTYKA

 NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Zagrożenie zanieczyszczenia wody

 WGK Niemcy

0

klasa

Podatność na biodegradację pierwotną CEC 21 dni w 25°C

 L 33 T 82

pow. 90

%

Łatwa biodegradowalność

OECD 301 A w 28 dni
Zanikanie rozpuszczonego organicznego węgla

 

 ISO 7827

 

pow. 90

 

%

Łatwa i ostateczna biodegradowalność

OECD 301 C w 28 dni

Biodegradacja w 67 dniu

 MITI zmodyfikowany 

 100

 

Biodegradowalność 301 F badanie respirometrii manometrycznej przez 28 dni

 OECD 301

>70

certyfikat DLP

Bioakumulacja 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

 

 OECD 107

 

< 1

 

log KOW

Ciśnienie pary w 20°C

 - 

0

hPa

Zawartość LZO (lotnych związków organicznych)

 - 

0

%

Zawartość rozpuszczalników

 - 

0

%

Zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska 

 -

0

%

Zawartość związków z WOG

 -

0

%

Zawartość związków z ODP

 -

0

%

Bilans węglowy, analiza cyklu życia

 ISO 14040

0,80

kg ekwiwalentu węgla

 

OPIS

Formuła nowej generacji na bazie modyfikowanych estrów pochodzenia roślinnego. Produkt z gwarancją braku surowców zwierzęcych.

Ograniczenie tarcia i zużycia. Ochrona przed utlenianiem i korozją, nie przyspiesza schnięcia, produkt całkowicie stabilny.

 

ZASTOSOWANIE

VEGELUB® AL może być stosowany w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +150°C, nadaje się więc do linii, na których przeprowadzane jest mrożenie lub gotowanie.

Do obróbki antyadhezyjnej i smarowania przenośników taśmowych i form. Ślimaki.

Do smarowania noży, noży obrotowych, rozdzielaczy, ostrzy, krajalnic, gilotyn, trybownic, wywrotnic, prowadnic.

Do smarowania przekładni, wału rozrządu, przycisków.

Obróbka arkuszy blachy przez cięcie i tłoczenie, składników opakowań, pierścieni, zawleczek.

 

OPTYMALIZACJA STOSOWANIA

Instalacja układu smarowania charakteryzuje się bardzo szybkim zwrotem z inwestycji. Optymalną ilością hydrodynamiczną jest 2 x Ra. RA jest w mikronach, średnia chropowatość powierzchni podłoża w kontakcie (wydrążone szczyty).

Mikrosmarowanie to technika pozwalająca nanosić podczas procesu precyzyjnie określoną ilość cieczy. Nosi również nazwę MQL albo Minimum Quantity Lubrication

Znaczne zmniejszenie ilości wykorzystanych.
Jest częścią metody 5 S.
Część Lean Management: Mudy, muri, mura.
Skrócony czas reakcji FE. Zmniejszone ryzyko wystąpienia błędu. Zmniejszone ryzyko wystąpienia ciał obcych w żywności z powodu braku dysocjalnego sprzętu.
Brak rozpuszczalnika, brak emisji par, brak emisji lotnych związków organicznych.

 

ZASTOSOWANIA

Mikrosmarowanie jest stosowane w takich operacjach jak:

 

 • obróbka (piłowanie, przewiercanie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie, wygładzanie, toczenie)
 • cięcie i tłoczenie (smarowanie taśmy, nanoszenie bezpośrednio na narzędzie)
 • odkształcanie (zginanie rurek, młotkowanie) · kucie i formowanie
 • ochrona przed korozją
 • smarowanie przenośników
 • smarowanie części maszyny
 • smarowanie przy operacjach montażowych, montaż części kauczukowych
 • znakowanie
 • klejenie
 • przemysł rolno-spożywczy

 

ZALETY

Mikrosmarowanie to metoda precyzyjna i niezawodna, która pozwala ograniczyć do minimum ilość zużywanych materiałów.

 

TECHNOLOGIE

Istnieje znacząca różnica między systemami natryskowymi i mikrosmarującymi.

System natryskowy rozpyla ciecz, której przepływ zależy od ustawienia regulowanej dyszy.

Natrysk stosowany jest zazwyczaj do pokrywania dużych powierzchni lub w przypadkach wymagających dużego przepływu.

W systemie mikrosmarującym dozowanie jest kalibrowane przez mikropompę wolumetryczną, która zazwyczaj ma regulowaną pojemność. Przepływ zależy od pojemności i częstotliwości pracy mikropompy. Może wynosić od 77 mm3 do 1,4 litra na godzinę.

 

Dozowana ciecz może następnie zostać:

 • przetransportowana przy pomocy rurki w określone miejsce, aby nasączyć gąbkę albo spływać kropla po kropli;
 • rozpylona przy pomocy dyszy;
 • rozpylona przez wrzeciono lub rurkę.

 

Dysze są połączone z mikropompami przy pomocy elastycznych rurek

 • prostych, które transportują mgłę olejową. Mikropompa może zasilać kilka dysz
 • współosiowych, które transportują oddzielnie olej i powietrze. Z każdą dyszą połączona jest mikropompa.

 

W tym ostatnim przypadku:

 • możliwa jest regulacja stopnia rozpylania,
 • olej zostaje idealnie rozdzielony między dysze,
 • w normalnych warunkach nie dochodzi do zanieczyszczenia powietrza. Konieczność wytworzenia mgły występuje bardzo rzadko.

 

MATERIAŁY

Poniżej podajemy linki do:

 

PREZENTACJAS

                                                    Był 200 L                         Mogą 20 L

Verringert Reibung und Verschleiß bei mechanischen Komponenten. Anti-Haftmittel. Trennmittel. IBIOTEC VEGELUB® AL, das erste nach H1, 3H zertifizierte Schmiermittel ohne MOSH und MOAH, 3H-Schmiermittel, NSF 3H-Schmiermittel. Trennmittel für Lebensmittel, MOSH-freies Schmiermittel, Schmiermittel für den direkten Kontakt zu Lebensmitteln. Schmiermittel für Lebensmittel, MOSH-freies Schmiermittel

 

 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki
porady technicznej
karty technicznej
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service

producent chemii technicznej
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE